Chào mừng bạn đến với Website Sở Tư pháp Đồng Tháp
Trang chủ | Tìm kiếm | Sitemap | Góp ý | Đăng nhập |
Hướng dẫn thủ tục
Skip portlet Portlet Menu
Khai sinh
Kết hôn
Khai tử
Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Nhận nuôi con nuôi
Đăng ký giám hộ
Thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc,xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch
Tư vấn pháp luật - Hỗ trợ kết hôn
Giám định tư pháp
Cấp bản sao hộ tịch
Cấp phiếu lý lịch tư pháp
Nhập, thôi, trở lại quốc tịch; Xác nhận quốc tịch
Trọng tài thương mại
Luật sư
Lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức hành nghề công chứng
Trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
Weblink
Hướng dẫn thủ tục
Skip portlet Portlet Menu
  ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
¤  Lĩnh vực:
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
¤  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu Đăng ký lại việc sinh nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và viết giấy hẹn trao cho người nộp.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận cập nhập hồ sơ vào sổ theo dõi. Chuyển phòng Hành chính Tư pháp xử lý.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận nhận kết quả từ phòng Hành chính Tư pháp.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi nội dung vào Sổ đăng ký, giao kết quả cho đương sự ký nhận vào sổ theo dõi.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy từ 7 giờ 30 đến 11 giờ.

- Thời gian trao trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy từ 7 giờ 30 đến 11giờ.
¤  Cách thức thực hiện :
Trụ sở cơ quan hành chính
¤  Hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Nộp tờ khai (theo mẫu quy định).

Trong trường hợp việc sinh trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc sinh về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
¤  Thời hạn giải quyết:
05 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày
¤  Cơ quan thực hiện:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
¤  Đối tượng thực hiện TTHC:
Cá nhân
¤  Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài
¤  Lệ phí:
không
¤  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Mẫu số STP/HT-2006-KS.2)

Tại mục II, danh mục các biễu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch (Ban hành kèm theo quyết định số: 01/ 2006/QĐ-BTP ngày 29/3/ 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2006. QUYẾT ĐỊNH. Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

¤  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
không
¤  Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực ngày 01/01 /2001

Nghị định số: 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 và có hiệu lực ngày 02/1/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định số: 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungôn nhân và giađình có yếu tố nước ngoài.

 hành một số điều của Luật Hôn nhân gia đìnhdân cấp tỉnh liên quan đối với một sồ điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 và có hiệu lực ngày 01/4/2006 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành quy định trình tự thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp.

Các thủ tục khác:
CÔNG NHẬN VIỆC ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI CÁC VIỆC KHAI SINH, KẾT HÔN, NHẬN CHA, MẸ, CON
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
 <<   <   1   >   >> 
Sự kiện nổi bật
Skip portlet Portlet Menu

Thông tư 20/2013

Tài liệu Hội nghị tổng kết thi hành Bộ Luật hình sự năm 1999

Tài liệu về Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Liên kết
Skip portlet Portlet Menu