Xuất bản thông tin

null Hội nghị Sơ kết quý 1 năm 2022 công tác phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Tỉnh

Trang chủ Chi tiết bài viết

Hội nghị Sơ kết quý 1 năm 2022 công tác phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Tỉnh

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10/2018).

Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Tỉnh (Hội đồng) tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1 năm 2022 về công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Chủ trì Hội nghị là ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng, tham dự Hội nghị có đại diện các ngành thành viên như: Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Sở Tài chính, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và các Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Tỉnh (Trung Tâm TGPLNN Tỉnh).

Ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng
trao đổi một số nội dung cần thực hiện trong quý II năm 2022

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Trung tâm TGPLNN Tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trong quý 1 năm 2022. Theo đó, công tác triển khai thực hiện phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng kịp thời, hiệu quả, ngay từ đầu năm 2022, Hội đồng đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-HĐPHLNTGPL ngày 07 tháng 3 năm 2022 về việc triển khai công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý các cơ quan tiến hành tố tụng từ cấp tỉnh đến cấp huyện phối hợp nghiêm túc việc niêm yết công khai Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý do Trung tâm TGPLNN Tỉnh cung cấp theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018. Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã liên hệ trực tiếp với Trung tâm TGPLNN Tỉnh hoặc có văn bản yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm TGPLNN Tỉnh in ấn các tài liệu, biểu mẫu có nội dung thông tin về đối tượng được trợ giúp pháp lý, danh sách các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý gửi các cơ quan tiến hành tố tụng cấp phát miễn phí cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự…. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế còn tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục kịp thời, nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác quý II năm 2022 và cả năm của Hội đồng.

Tại Hội nghị, đại diện các ngành thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất có liên quan đến các vấn đề còn tồn tại, bất cập thời gian qua và chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý.

Trao đổi tại Hội nghị, ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên của Hội đồng tiếp tục thực hiện quan triệt Thông tư liên tịch số 10/2018 cho cán bộ, công chức, viên chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn công tác phối hợp của Hội đồng; Đồng thời, yêu cầu Trung tâm TGPLNN Tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018 và các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và cho người được trợ giúp pháp lý theo đúng quy định./.

Có thể bạn quan tâm