Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp đồng hành trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp đồng hành trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2022 Sở Tư pháp đã tổ chức các hoạt động đồng hành cùng cơ sở trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Ủy ban nhân dân xã Láng Biển, huyện Tháp Mười. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Phượng – Giám đốc Sở Tư pháp, ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, bà Trần Thị Quý – Phó Bí thư/Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười.

Bà Trần Thị Quý, bà Lê Thị Hồng Phượng và bà Đặng Bích Hân – Giám đốc Công ty Tinh Phú (từ trái qua)
trao học bổng và quà cho học sinh

Theo đó đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, Công ty Tinh Phú – IELTSHCM và công chức. viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã tổ chức trồng 1000m đường hoa ở địa phương và tặng 10 suất học bổng, quà 50 phần quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi của xã.          

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tổ chức tập huấn về các nhiệm vụ xây dựng xã đạt “chuẩn tiếp cận pháp luật” theo Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ cho việc phấn đấu đạt xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Qua các hoạt động hướng về cơ sở đã tạo điều kiện và góp phần giúp cho UBND xã Láng Biển xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.

Có thể bạn quan tâm