Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Trang chủ Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Với mục đích thực hiện kịp thời và hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội phát triển, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, giúp các em tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, kịp thời cung cấp đầy đủ kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, kỹ năng phát hiện và tố cáo những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

Để góp phần vào công tác truyền thông, phổ biến Tháng hành động vì trẻ em (gọi tắt là Tháng hành động), ngày 01 tháng 6 năm 2022, Sở Tư pháp đã hưởng ứng treo băng rôn tuyên truyền với thông điệp “Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em”, theo đó, việc hưởng ứng được thực hiện qua hình thức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp lệ Chi bộ, Trang Thông tin điện tử, Bản tin Tư pháp, nhóm Zalo, Trang Facebook của Sở với những nội dung có liên quan như Luật Trẻ em ngày 05/4/2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Những kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Tư pháp hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với thông điệp
“Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em”

Tháng hành động được hưởng ứng từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 và với chủ đề được thực hiện trong năm 2022 là “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” theo Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND Tỉnh về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Sở Tư pháp đã kịp thời hưởng ứng với các hoạt động cụ thể tại đơn vị, tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện quyền trẻ em trong đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở trong công tác chuyên môn, thực thi công vụ, xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội phát triển, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em./.

Có thể bạn quan tâm