Xuất bản thông tin

null Ra mắt Câu lạc bộ Hòa giải cơ sở

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Ra mắt Câu lạc bộ Hòa giải cơ sở

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp, huyện Châu Thành phối hợp UBND xã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Hòa giải cơ sở. Đến tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp và Hội Luật gia Huyện. CLB Hòa giải cơ sở xã An Hiệp hình thành với 22 thành viên; cơ cấu tổ chức có Ban Chủ nhiệm, gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký kiêm thủ quỹ; thành viên CLB là những người có tâm huyết, biết chia sẻ và tự nguyện xin gia nhập CLB.

CLB là tổ chức tự nguyện thành lập trên cơ sở hợp tác tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau của những người làm công tác hòa giải ở cơ sở của xã;; những thành viên CLB tập hợp lại để cùng “Nói nhau nghe và nghe nhau nói” trên tinh thần trao đổi, hợp tác, chia sẻ thông tin để cùng nhau biết, cùng nhau hiểu và cùng nhau bàn bạc, đề ra những giải pháp, cách làm hay đồng thời với phát huy tính sáng tạo tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành. CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, bình đẳng và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động hòa giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; CLB được xem là cầu nối để Hòa giải viên và Nhân dân giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng gia đình hạnh phúc và cũng là nơi cung cấp, tư vấn những nội dung pháp luật có liên quan đến đời sống của người dân.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Hòa giải cơ sở xã An Hiệp

Nhiệm vụ trọng tâm của CLB là tổ chức giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế hoạt động của các Tổ Hòa giải, sinh hoạt, tuyên truyền những nội dung, quy định mới của pháp luật; trao đổi để bàn biện pháp thực hiện hoặc kiến nghị về trên những nội dung, cách làm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở cơ sở; CLB còn là tụ điểm sinh hoạt đồng thời cũng là điểm cung cấp những văn bản pháp luật, tờ gấp hỏi – đáp pháp luật, sách, báo pháp luật…; Mời Phòng Tư pháp và các ngành Huyện giới thiệu, thông tin kiến thức pháp luật theo chuyên đề khi có yêu cầu của CLB. Qua đó, Hòa giải viên và người dân có điều kiện học tập và trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, thông tin những kiến thức pháp luật cần thiết góp phần xây dựng ấp, xã văn hóa, nông thôn mới.

Ngoài ra, còn đề cao công tác khuyến học, khuyến tài, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp công, góp sức hỗ trợ học sinh là con em của thành viên có hoàn cảnh khó khăn, con của thành viên thuộc đối tượng hộ nghèo học giỏi và những học sinh đạt được thành tích xuất sắc trong các kỳ thi trong và ngoài Tỉnh.

CLB sinh hoạt mỗi tháng một lần, về nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể của mỗi kỳ sinh hoạt có thể linh hoạt, do thành viên bàn bạc, quyết định theo đa số./.

Có thể bạn quan tâm