Xuất bản thông tin

null Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Trang chủ Chi tiết bài viết

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Địa chỉ tham gia: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

Thời gian: (thi Tuần, thi Tháng) bắt đầu từ 00h ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến 23h59’ ngày 06 tháng 10 năm 2021.

Thể lệ: chi tiết tại đây

 

Có thể bạn quan tâm