Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp ký kết Quy chế phối hợp Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân

Trang chủ Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp ký kết Quy chế phối hợp Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 và được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số số 756/VP-UBND-TCD-NC ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc chủ trương thực hiện công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, chiều ngày 29 tháng 10 năm 2021, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thanh tra Tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia Tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân.

Quang cảnh đại diện Lãnh đạo các ngành ký kết Quy chế phối hợp

Theo Quy chế phối hợp, hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân được thực hiện 02 ngày/tuần (thứ Ba và thứ Năm), địa điểm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân được thực hiện tại Trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước (địa chỉ: Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân Tỉnh có nhu cầu sẽ được công chức, viên chức, Thanh tra viên, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật được phân công thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp theo nguyên tắc công khai, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý và quy trình tiếp công dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Người được phân công tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý có trách nhiệm lắng nghe người dân, tổ chức, doanh nghiệp trình bày khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật liên quan. Đồng thời, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành quyết định giải quyết cuối cùng đã có hiệu lực pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng người dân không am hiểu pháp luật dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, không đúng quy định pháp luật gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đây là chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Sở Tư pháp và các ngành có liên quan.

Theo bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp thì đây là mô hình mới của tỉnh Đồng Tháp với mong muốn nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, tập trung cho nhóm đối tượng có nhu cầu thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh ý kiến đối với cơ quan chức năng, góp phần giảm số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp và thông qua hoạt động này để vận động người dân chấp hành pháp luật./.

 Sở Tư pháp (Văn Trung)

Có thể bạn quan tâm