Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tư pháp của khu vực phía Nam 09 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đồng Tháp dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tư pháp của khu vực phía Nam 09 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 25/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam. Dự Hội nghị tại điểm cầu tại Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; điểm cầu tại khu vực phía nam có lãnh đạo các Sở Tư pháp cùng dự.

Tại điểm cầu Đồng Tháp, bà Lê Thị Hồng Phượng – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự  Hội nghị còn có các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

 

(Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp)

Tại Hội nghị ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam  báo cáo tót tắt kết quả công tác tư pháp khu vực phía Nam 9 tháng đầu năm 2020. Theo đó, công tác tư pháp tại các địa phương trong khu vực phía Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 đã bám sát 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Các Sở Tư pháp trong khu vực tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và chính quyền địa phương. Các công tác như văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về hộ tịch, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp tại các địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực, giảm tình trạng trễ hạn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp trong Khu vực vẫn còn một số điểm hạn chế, bất cập, cần khắc phục như: công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy trong tình hình mới; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chưa có nhiều hình thức mới, tạo được bước đột phá; Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa đạt được kết quả như mong muốn; Chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp tại một số địa phương còn chưa tốt.

(Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại điểm cầu Đồng Tháp)

Phát biểu tham gia thảo luận tại điểm cầu Đồng Tháp, bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp, thống nhất cao với báo cáo kết quả công tác tư pháp khu vực phía Nam 9 tháng đầu năm 2020. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm xây dựng và ban hành văn bản quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị có tài sản thực hiện việc chọn lựa tổ chức đấu giá tài sản một cách công khai, khách quan, minh bạch, góp phần hạn chế tình trạng tiêu cực trong lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thành lập Tổ chuyên gia về công tác xử lý vi phạm hành chính để hỗ trợ cho các Sở Tư pháp được kịp thời; thường xuyên tổ chức Hội nghị chuyên sâu tập huấn về công tác này. Chia sẻ đường truyền truy cập vào Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung để Sở Tư pháp có thể tra cứu các thông tin để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được thuận tiện, nhanh chóng mà không phải gửi hồ sơ về Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để tra cứu. Quan tâm, hỗ trợ Sở Tư pháp Đồng Tháp trong việc triển khai xây dựng Đề án xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của các Sở Tư pháp trong 9 tháng đầu năm 2020. Chia sẻ những khó khăn đối với Sở Tư pháp trong tình hình chung của đất nước, Thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết, khắc phục. Nhất trí với các nhiệm vụ cần triển khai trong 3 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị: Các địa phương trong khu vực cần tiếp tục tích cực nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, Kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong 3 tháng cuối năm; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản tại địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017-2024; Thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính trong công tác tư pháp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp…

Có thể bạn quan tâm