Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp thẩm định 12 dự thảo Nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Trang chủ Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp thẩm định 12 dự thảo Nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười bốn (Kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân Tỉnh, dự kiến được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 năm 2020

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười bốn (Kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân Tỉnh, dự kiến được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông qua các dự thảo Nghị quyết thuộc các lĩnh vực về kinh tế – xã hội, y tế, đầu tư công, tài chính, tài nguyên và môi trường… Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định 12 dự thảo Nghị quyết và góp 01 dự thảo Nghị quyết.

Đây là những chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; góp phần lớn vào trong công tác quản lý, điều hành, là cơ sở pháp lý để thực hiện những biện pháp, chính sách pháp luật của Nhà nước cấp trên và giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Một trong những chủ trương, chính sách nổi bật, nhận được nhiều sự quan tâm và có sức ảnh hưởng rất lớn từ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh đó là điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng Trung tâm Văn hóa , học tập cộng đồng cấp xã giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 và chính sách quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm (sửa đổi Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019).

Có thể bạn quan tâm