Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cam kết với UBND Tỉnh năm 2022

Trang chủ Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cam kết với UBND Tỉnh năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 21 UBND-THV ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Bản cam kết hành động năm 2022, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo thực hiện 05 nhiệm vụ cam kết với UBND Tỉnh, cụ thể:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về thủ tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến mức độ 3 đảm bảo số lượng công dân đăng ký qua hình thức này là 26% trên tổng số hồ sơ đăng ký.

Thứ hai: Triển khai giai đoạn đầu Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thống kê số lượng sổ hộ tịch, lựa chọn công nghệ số hoá, dự trù kinh phí, tổ chức thí điểm ở một số địa phương.

Thứ ba: Áp dụng chuyển đổi số ít nhất 01 lĩnh vực (vận hành phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin…)

Thứ tư: Có ít nhất 01 mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai.

Thứ năm: Hoàn thành đúng hạn 100% các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh giao trên phần mềm giao việc.

Qua triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Sở Tư pháp đã tiếp nhận 3.092 hồ sơ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến trên tổng số 10.552 hồ sơ đăng ký, đạt tỷ lệ  29,30%; Sở Tư pháp đã hoàn thành việc thống kê số lượng hồ sơ hộ tịch cần số hoá, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và đã trình UBND Tỉnh xin chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (Tờ trình số 1142/TTr-STP ngày 16 tháng 8 năm 2022); Triển khai mô hình cử luật sư, trợ giúp viên pháp lý trực tại TAND TP. Cao Lãnh và TAND TP. Sa Đéc, TAND Huyện Hồng Ngự để thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân (Kế hoạch phối hợp số 1270/KHPH-STP-TAND ngày 07/09/2022 giữa Sở Tư pháp và TAND Tỉnh về việc phối hợp cử người thực hiện TGPL tại TAND; Sở Tư pháp đã hoàn thành sớm hạn 24, đúng hạn 17, đang xử lý 09 nhiệm vụ giao trên phần mềm giao việc, không có nhiệm vụ trể hạn, quá hạn,…

Từ những kết quả nêu trên, ngày 27 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND-KT tặng Bằng khen cho tập thể Sở Tư pháp do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Bản cam kết hành động năm 2022./.

Có thể bạn quan tâm