Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã tích cực thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần cùng xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.

Xác định công tác cải cách hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, ngay từ đầu năm 2023, Sở Tư pháp đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của Sở Tư pháp... với các nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện các giải pháp, sáng kiến mới về cải cách hành chính…

Cùng với việc nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước tại Sở luôn được quan tâm và chú trọng. Sở Tư pháp đang triển khai thực hiện mô hình “Công dân không viết” và hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến và số hóa hồ sơ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến TTHC, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, Sở Tư pháp sẽ cử Công chức là đoàn viên Chi đoàn Sở đến Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân cách thức nộp hồ sơ TTHC. Đây là một trong những giải pháp cụ thể nhằm nâng số lượng TTHC có phát sinh hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi và nhận kết quả giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch của TTHC.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn triển khai mô hình “Công dân không viết”

Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý trong từng văn bản; thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành. Thường xuyên cập nhật các TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tư pháp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố ban hành đúng theo quy định.

Đẩy mạnh thực hiện công tác rà soát, đề xuất, kiến nghị, đơn giản hóa TTHC; 100% các TTHC đều được niêm yết công khai đầy đủ dưới nhiều hình thức khác nhau như công khai TTHC trên Trang Thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin điện tử của Tỉnh; duy trì việc thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết TTHC tại cơ quan và thông qua chuyên mục tiếp nhận phản ánh trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; đảm bảo kịp thời giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của người dân.

Công chức Sở Tư pháp hướng dẫn Công dân thực hiện TTHC

Xác định yếu tố con người là quan trọng trong CCHC, Sở Tư pháp đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đồng thời luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là vai trò chỉ đạo điều hành của người đứng đầu về công tác CCHC, tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm yêu cầu và mục tiêu xây dựng một hệ thống hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của Nhân dân, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Tiên Trần

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm