Xuất bản thông tin

null Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Với mục đích tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy hiệu quả, truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm chính xác, kịp thời và tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho đội ngũ giáo viên, sinh viên và học sinh trên địa bàn Tỉnh. Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên năm 2021 giữa Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp ký kết Kế hoạch phối hợp

Về nội dung ký kết phối hợp bao gồm: cập nhật kiến thức pháp luật và cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật vào các buổi ngoại khóa, các tiết chào cờ hay các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các Trường; hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật; rà soát, hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành.

Theo bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp đây là một trong những giải pháp đột phá mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Có thể bạn quan tâm