Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Trang chủ Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Trong thời gian qua, phong trào thi đua của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều phong trào thi đua tác động tích cực đến công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả, năng suất công việc, công chức, viên chức toàn ngành ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Trong giai đoạn 2016-2020, qua phát động phong trào thi đua, Sở Tư pháp đã tổ chức khen thưởng thuộc thẩm quyền 43 tập thể và 333 cá nhân; đề nghị UBND Tỉnh, Bộ Tư pháp, Chính phủ khen thưởng 16 tập thể, 20 cá nhân. Nhiều phong trào thi đua, mô hình hiệu quả được UBND Tỉnh, Bộ Tư pháp như: Mô hình “Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở”; thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Tư pháp cấp huyện; thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ do UBND giao, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp (giữa) tại Hội nghị tổng kết phong trào TĐKT năm 2020 và phát động phong trào TĐKT năm 2021 của Khu vực thi đua Miền Tây Nam Bộ

Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh phát động và tiếp tục phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua, ngày 28/5/2021, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch số 599/KH-STP về Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Nội dung Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện Phong trào “Ngành Tư pháp Đồng Tháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”; Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này từng phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình. Từng công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh Đồng Tháp ra sức phấn đấu vì mục tiêu chung, nâng cao vị thế, vai trò của ngành Tư pháp trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội chung của toàn Tỉnh.

Phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 được tổ chức thực hiện thường xuyên, trong đó cao điểm là hai đợt:

Đợt 1: Thời gian tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/8/2023, tổ chức sơ kết cùng với kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp.

Đợt 2: Thời gian tính từ ngày 29/8/2023 đến ngày 28/8/2025, tổ chức tổng kết cùng với kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI./.

Có thể bạn quan tâm