Danh bạ điện thoại và địa chỉ email

Danh bạ điện thoại và địa chỉ email của cán bộ, công chức Sở và Phòng Tư pháp

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, email

Cơ quan

Di động

I

Lãnh đạo Sở

1

Lê Thị Hồng Phượng

Giám đốc

3915999

0913437079

lephuong51@yahoo.com

2

Phạm Văn Phong

Phó Giám đốc

3873266

0834918090

phongstp@yahoo.com

3

Nguyễn Thanh Tâm

Phó Giám đốc

3856066

0967699223

tamntdt@gmail.com

II

Văn phòng

1

Lê Thị Thắm

CVP

8551066

0916854081

lethitham.stp@gmail.com

2

Phạm Công Khởi

Phó CVP

 

088 8900098

khoidmn@gmail.com

3

Trần Thị Mỹ Tiên

CV

 

0377216757

mytien1193@gmail.com

 4

Lương Thị Kim Vân

CV

 3853104

0912282057

kimvantuphap@gmail.com

5

Trần Thị Ngọc Thu

CV

 

0907151636

ttnthu.stp@dongthap.gov.vn

6

Võ Hoàng Thắng

CS

 3898951

0913717733

thang.stpdt@gmail.com

7

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

 

0946888696

8

Nguyễn Thành Long

Bảo vệ

3851066

0822205870

9

Phạm Ngọc Diễm

Tạp vụ

 

 

III

Thanh tra

1

Trần Văn Chiến

Chánh Thanh tra

3854866

0913794925

vanchien.stp@gmail.com

2

Hồ Mỹ Hạnh

Thanh tra viên

 

0917279722

hmhanh68.stp@gmail.com

IV

Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL

1

Nguyễn Văn Tưng

TP

3856641

0944975559

nvtungptptm@gmail.com

2

Phạm Thị Lụa

CV

 

0356192078

pthlua@gmail.com

3

Nguyễn Thị Bích Xuyên

CV

 

0368072927

bichxuyenstp@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Ngân

CV

 

0971508218

ntkngan.stp@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Quốc Thanh

CV

 

0932726737

nguyenqt85@gmail.com

6

Bùi Vũ Khánh Tân

CV

0977295106

bvktan.stp@dongthap.gov.vn

V

Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp

1

Nguyễn Văn Châu

TP

3851186

0377966779

anhchau.ng5@gmail.com

2

Trần Hoàng Vũ

PTP

 

0979929827

vuhoang2086@gmail.com

3

Nguyễn Thị Nhựt Anh

CV

 

0379768414

ngtnhutanh@gmail.com

4

Trần Thị Thúy An

CV

 

0363017977

ttthuyan12@gmail.com

5

Võ Thị Thể Xuyên

CV

 

0986082104

vttxuyen@gmail.com

VII

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi THPL

1

Phạm Văn Ngọc

TP

3871368

0913698336

pvngoc.stp71@gmail.com

2

Mai Đức Thắng

PTP

 

0917129139

maiducthang1964@gmail.com

3

Võ Minh Sang

CV

 

0909719625

vmsang.stp@gmail.com

4

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

CV

 

0942552903

tngan1208@gmail.com

VIII

Phổ biến, giáo dục pháp luật

1

Nguyễn Hải Thanh

TP

3856642

0907532220

nhthanh121970@gmail.com

2

Huỳnh Thị Phương Thịnh

PTP

 

0347319213

phuongthinh.stp@gmail.com

3

Phạm Trần Đăng Khoa

CV

 

0834518919

ptdknv@gmail.com

4

Lê Thị Kim Khuya

CV

 

0916777036

ltkkhuya.stp@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Hồ Bảo Trân

CV

 

0918994242

nhbtran.stp@dongthap.gov.vn

IX

Phòng Công chứng số 1

1

Nguyễn Văn Thành

Phụ trách

 

0942757103

thanh70@gmail.com

X

Phòng Công chứng số 2

1

Nguyễn Văn Phước

TP

3862583

0913887248

phuocsadec@gmail.com

XI

Phòng Công chứng số 3

1

Tống Thanh Huẩn

TP

3837282

0918360540

tongthanhhuancc3@gmail.com

XII

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

 

Nguyễn Văn Trung

3859724

0913831006

nvantrung190571@gmail.com

XIII

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

 

 

Huỳnh Hữu Tánh

3854517

0918404914

hhuutanh@gmail.com

XIV

Phòng Tư pháp thành phố Cao Lãnh

 

Trương Thanh Phong

TP

3851489

0919119376

phong76tptp@gmail.com

XV

Phòng Tư pháp thành phố Sa Đéc

 

Trần Thị Nga

TP

3861423

0909059799

ubndp1sd@yahoo.com.vn

XVI

Phòng Tư pháp thành phố Hồng Ngự

 

Nguyễn Văn Khối

TP

3563188

0918258661

0919239474

XVII

Phòng Tư pháp huyện Cao Lãnh

 

Lê Văn Hùng

TP

3822661

0913740553

lvhungmyhiep@gmail.com

XVIII

Phòng Tư pháp huyện Thanh Bình

 

Lê Văn Đoàn

TP

3506707

0913867291

lvdoan.tp.htb@dongthap.gov.vn

XIX

Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười

 

Phạm Minh Tài

TP

3825225

3824173

0949116555

minhtai1973@gmail.com

XX

Phòng Tư pháp huyện Tam Nông

 

Trần Việt Hùng

TP

3827349

0913967258

tvhung.htn@gmail.com

XXI

Phòng Tư pháp huyện Hồng Ngự

 

Trần Minh Trí

TP

3562826

0944921969

minhtritri22@gmail.com

XXII

Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng

 

Huỳnh Thanh Vũ

TP

3830553

0918055496

htvu.hth@dongthap.gov.vn

XXIII

Phòng Tư pháp huyện Lai Vung

 

Nguyễn Thanh Xuân

TP

3848264

0939980908

nguyenminhlv@gmail.com

XXIV

Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò

 

Văng Thị Phương Hạnh

TP

3845230

0849555447

ptplapvo@gmail.com

XXV

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành

 

Phạm Văn Dũng

TP

3842805

0913938102

phamdungak@gmail.com

             

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu