Xuất bản thông tin

null 08 nhóm đối tượng được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19

Trang chủ Chi tiết bài viết

08 nhóm đối tượng được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 274/UBND-KT về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, sẽ có 08 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa (nguồn: thanhnien.vn)

– Hỗ trợ người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

– Hỗ trợ hộ kinh doanh.

– Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

– Hỗ trợ người có công với cách mạng.

– Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội.

– Hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

– Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Ngoài ra, UBND Tỉnh cũng chỉ đạo đối với các nhóm đối tượng do đơn vị, địa phương quản lý đã có số liệu cụ thể, đề nghị khẩn trương tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện chi trả trong tháng 4/2020. Đối với các đối tượng còn lại, các đơn vị, địa phương khẩn trương tiếp tục rà soát, lập danh sách, xác định rõ đến đầu thì tổng hợp, gửi cơ quan chuyên môn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đến đó, không được trì hoãn, chậm trễ trong việc chi hỗ trợ cho đối tượng được hưởng; thời gian chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ phải hoàn thành trước ngày 15/5/2020.

Trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ xem chi tiết tại đây./.

Có thể bạn quan tâm