Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề năm 2020. Chiều ngày 20 tháng 02 năm 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng viên tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị gồm tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp, đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020; những câu chuyện ý nghĩa của Bác về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thành tựu và hạn chế của Đảng ta trong thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; định hướng tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong thời gian sắp tới.

Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị là dịp quan trọng để tất cả đảng viên trang bị, cập nhật các kiến thức về xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời qua Hội nghị này các đảng viên cũng tự đặt ra cho bản thân các chỉ tiêu cần cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong năm 2020 để góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tư pháp ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Công Khởi

Có thể bạn quan tâm