Xuất bản thông tin

null Sở Tư pháp được công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Sở Tư pháp được công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020

Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động giai đoạn 2015-2020, thời gian qua công tác thi đua khen thưởng của Sở Tư pháp chuyển biến tích cực, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

 

Đại hội TĐYN ngành Tư pháp lần thứ V

Tập thể Sở Tư pháp đoàn kết, tiến bộ, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2015-2020, được Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh đánh giá cao về kết quả hoạt động, theo đó Sở Tư pháp cũng được Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh công nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như: Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối (2016); Cờ thi đua của UBND Tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ (2017); Cờ thi đua của Bộ Tư pháp (2018); Cờ thi đua của UBND Tỉnh, Bằng khen của Bộ Tư pháp (2019).

Từ những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua cả giai đoạn 2015-2020, ngày 14 tháng 10 năm 2020, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020 đối với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp và cá nhân ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Đây là ghi nhận xứng đáng của Bộ Tư pháp cho những nổ lực không ngừng của Sở Tư pháp, tạo động lực cho từng tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp tiếp tục tham gia tích cực phong trào thi đua của Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Có thể bạn quan tâm