Xuất bản thông tin

null Ban hành tiêu chí thi đua phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

Trang chủ Chi tiết bài viết

Ban hành tiêu chí thi đua phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại các Phòng Tư pháp

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại các Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp mạnh dạn ban hành Bảng tiêu chí thi đua của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở đánh giá, xếp thứ hạng các phòng Tư pháp vào cuối năm.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại các Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp mạnh dạn ban hành Bảng tiêu chí thi đua của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở đánh giá, xếp thứ hạng các phòng Tư pháp vào cuối năm.

Theo Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thì Bảng tiêu chí thi đua có 71 tiêu chí thành phần và tổng số điểm là 100. Năm 2020, Bảng tiêu chí thi đua của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố có sự cải tiến, đảm bảo sát với thực tế nhiệm vụ của các phòng Tư pháp như: bổ sung các tiêu chí về gửi báo cáo qua phần mềm Quản lý văn bản, thực hiện báo cáo thống kê qua phần mềm Thống kê ngành Tư pháp, viết tin bài trên Bản tin hoạt động nội bộ ngành…Ngoài ra Bảng tiêu chí thi đua cũng quy định điểm cộng đối với các Phòng Tư pháp có mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Tư pháp.

Trên cơ sở Bảng tiêu chí thi đua của Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp sẽ ban hành Bảng tiêu chí thi đua điện tử để Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuận lợi trong việc cập nhật kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua.

Cuối năm 2020, Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Bảng tiêu chí thi đua của các Phòng Tư pháp và lựa chọn 03 phòng Tư pháp có kết quả tốt nhất để trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét khen thưởng./.

Có thể bạn quan tâm