Xuất bản thông tin

null Công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh (dongthap.gov.vn). Theo đó, năm 2019, tỉnh Đồng Tháp có 139/144 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh

Trong 139 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì đơn vị đạt điểm tổng cộng của  tiêu chí 18.5 thấp nhất là 90,75 điểm, cao nhất là 100 điểm. Mức độ đánh giá sự hài lòng cũng khá cao, dao động trong mức 85,5% đến 100%.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Tỉnh cũng công bố 05 xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2019 gồm xã Mỹ Ngãi (TPCL), phường An Thạnh (TXHN), xã Ba Sao (HCL), xã Thường Phước 2 (HHN), xã Thông Bình (HTH). Các xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do trong năm có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.

So với năm 2018 (có 07/134 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) thì năm 2019 tỉnh Đồng Tháp tăng thêm 02 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đây cũng là tín hiệu vui trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới./.

Công Khởi

Có thể bạn quan tâm